Zapraszamy na nasz fan-page na Facebook-u
Polityka przetwarzania danyc osobowych i informacje o plikach cookie.
Prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania danych osobowych na niniejszej stronie. Używając strony www.royal-bielsko.pl wyrażają Państwo zgodnę na przetwarzanie wprowadzonych danych zgodnie z polityką przetwarzania danych. Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej.

Aktualności

28.05.2024

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 maja 2024 r.

Informujemy, iż w dniu 31 maja 2023 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.04.2024

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2024 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2023 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.03.2024

Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.12.2023

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2023 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2023 r. i dostarczony do naszego Biura obsługi najpóźniej do dnia 8 stycznia 2024 r. Odczyty można podać za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ], telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej - wypełnioną kartę należy dostarczyć do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową).
Rekomendujemy Państwu skorzystanie z formularza odczytu!


11.08.2023

Biuro obsługi nieczynne w dniu 14 sierpnia 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


04.07.2023

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z malowaniem dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z malowaniem dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.06.2023

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2023 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2023 r. i dostarczony do naszego Biura obsługi najpóźniej do dnia 7 lipca 2023 r. Odczyty można podać za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ], telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej - wypełnioną kartę należy dostarczyć do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową).
Rekomendujemy Państwu skorzystanie z formularza odczytu!


07.06.2023

Biuro obsługi nieczynne w dniu 9 czerwca 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.04.2023

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


19.04.2023

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego w budynku przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.03.2023

Komunikat AQUA S.A.

W dniu dzisiejszym na stronie www firma AQUA S.A. opublikowała komunikat o treści:

Szanowni Państwo, AQUA S.A. informuje, że w obszarze ul. Piastowska, Listopadowa, Michałowicza oraz ulic do nich przyległych mogą wystąpić uciążliwości zapachowe wody. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji, prosimy o odpuszczenie wody z wewnętrznej instalacji oraz kontakt pod bezpłatnym numerem pogotowania wodociągowego 994.
Źródło tych uciążliwości zostało zidentyfikowane i odcięte. Obecnie trwa płukanie sieci wodociągowej.
Utrudnienia potrwają do późnych godzin nocnych.
Przepraszamy za niedogodności AQUA S.A.

AQUA S.A. informuje, że w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych wody w obszarze ul. Piastowska, Listopadowa, Michałowicza oraz ulic do nich przyległych, zapewniony będzie dostęp do wody pitnej z beczkowozu w lokalizacji:
- parking przy ul. Kopernika (k. Sądu)
- parking przy Starostwie Powiatowym
- ul. Chełmońskiego 7
Do odwołania.


30.12.2022

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2022 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2022 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na adres e-mail: biuro@royal-bielsko.pl. W wiadomości prosimy podać dokładny adres (nazwa ulicy i numer domu), numer wodomierza oraz stan na w zaokrągleniu do pełnych m3. W przypadku, gdy w lokalu znajduje się więcej niż jeden wodomierz koniecznym jest podanie numerów i odczytów wszystkich wodomierzy.


27.10.2022

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 października 2022 r.

Informujemy, iż w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


15.07.2022

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego w budynku przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


05.07.2022

Upłynął termin obowiązkowego złożenia deklaracji CEEB

Przypominamy, iż w dniu 30.06.2022 r. upłynął termin obowiązkowego złożenia deklaracji CEEB (do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). W przypadku budynków, które posiadają zbiorowe źródło ciepła (sieć P.K. THERMA Sp. z o.o., wspólna kotłownia zasilana gazem) stosowne deklaracje złożyła nasza firma, działając jako zarządca części wspólnych nieruchomości. W przypadku lokali wyposażonych w indywidualne źródła ciepła (piec gazowy, piec na paliwo stałe, kominek, etc.) obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lokalu. Jeżeli właściciel nie dopełnił jeszcze ww. obowiązku należy niezwłocznie wypełnić deklarację - najprostszym sposobem jest skorzystanie z strony www: https://ceeb.gov.pl/
Jednocześnie informujemy, iż Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował informację, że cyt. "Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB." [ źródło ]


05.07.2022

Informacja o podwyżce cen energii cieplnej

Informujemy, iż Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.52.2022.RZ z dn. 23.05.2022 r. zatwierdzona została nowa Taryfa dla ciepła P.K. Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, która weszła w życie z dn. 01.07.2022 r. - wprowadza ona podwyżkę cen na poziomie 14%. Pomimo wprowadzenia ww. podwyżki z przeprowadzonej przez naszą firmę analizy wynika, iż na chwilę obecną nie zachodzi potrzeba podnoszenia zaliczek na koszty centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. W przypadku wprowadzenia kolejnych podwyżek, bądź powrotu stawki VAT do 23% (aktualnie 5%), podwyższenie opłat na ten cel będzie jednak konieczne.


30.06.2022

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2022 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2022 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 10 lipca 2022 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na adres e-mail: biuro@royal-bielsko.pl. W wiadomości prosimy podać dokładny adres (nazwa ulicy i numer domu), numer wodomierza oraz stan na w zaokrągleniu do pełnych m3. W przypadku, gdy w lokalu znajduje się więcej niż jeden wodomierz koniecznym jest podanie numerów i odczytów wszystkich wodomierzy.


15.06.2022

Biuro obsługi nieczynne w dniu 17 czerwca 2022 r.

Informujemy, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piatek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


18.05.2022

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej. w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

11.05.2022

Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na dobudowy i przebudowy przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2 w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

28.04.2022

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2022 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


04.03.2022

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu ocieplenia na ścianie szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głębokiej nr 14 w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu ocieplenia na ścianie szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głębokiej nr 14 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.01.2022

UWAGA! OD DNIA 25.01.2022 ZAWIESZAMY OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ KLIENTÓW!

W związku ze stale wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno naszych Klientów, jak i osób zatrudnionych oraz konieczność utrzymania ciągłości pracy biura zarządcy (rozpoczynające się rozliczenia roczne zarządzanych wspólnot mieszkaniowych) zawieszamy od dnia 25 stycznia 2022 r. bezpośrednią obsługę stron w naszym Biurze obsługi.

Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać:
- drogą telefoniczną pod nr tel. 33 810 06 70 lub
- pisemnie na adres e-mail: biuro@royal-bielsko.pl
Osobista wizyta w Biurze obsługi jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu (telefonicznie, bądź przez e-mail) tylko i wyłącznie w sprawach bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu.

Korespondencję konwencjonalną można doręczać bezpośrednio do skrzynki zlokalizowanej po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową na parterze w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej lub wysyłając pocztą na adres:
ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp.J.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 104.01.2022

Biuro obsługi nieczynne w dniu 7 stycznia 2022 r.

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


31.12.2021

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2021 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2021 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na adres e-mail: biuro@royal-bielsko.pl. W wiadomości prosimy podać dokładny adres (nazwa ulicy i numer domu), numer wodomierza oraz stan na w zaokrągleniu do pełnych m3. W przypadku, gdy w lokalu znajduje się więcej niż jeden wodomierz koniecznym jest podanie numerów i odczytów wszystkich wodomierzy.


22.12.2021

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2021 r.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok
Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2022 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


08.11.2021

Biuro obsługi nieczynne w dniu 12 listopada 2021 r.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


20.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.

Składamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej. - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


15.10.2021

Podwyżka opłaty za wpłaty gotówkowe w kasach banku PKO BP S.A. na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych.

W związku ze stale malejącą liczbą wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe w kasach PKO BP S.A. bank powiadomił nas o zmianie opłaty za ww. czynność - nowa wysokość opłaty to 6,- zł od wpłaty na jeden rachunek. Zmiana ww. opłaty nastąpi z dniem 20.10.2021 r.


28.09.2021

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia ekspertyzy budowlanej konstrukcji stropodachu wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej.

Składamy zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia ekspertyzy budowlanej konstrukcji stropodachu wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.07.2021

Konkurs ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.06.2021

Wdrażamy opcję e-kartoteka

Celem usprawnienia obsługi właścicieli lokali nasza firma wdraża aktualnie nową wersję systemu informatycznego umożliwiającą wgląd w najważniejsze dane dotyczące Państwa lokalu (takie jak wysokość obowiązujących opłat z tytułu własności lokalu, czy aktualne saldo konta lokalu) z poziomu przeglądarki internetowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką funkcjonalnością niezbędnym jest zgłoszenie tego faktu do naszej firmy poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: biuro@royal-bielsko.pl


29.06.2021

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2021 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2021 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 8 lipca 2021 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub na adres e-mail: biuro@royal-bielsko.pl. W wiadomości prosimy podać dokładny adres (nazwa ulicy i numer domu), numer wodomierza oraz stan na w zaokrągleniu do pełnych m3. W przypadku, gdy w lokalu znajduje się więcej niż jeden wodomierz koniecznym jest podanie numerów i odczytów wszystkich wodomierzy.


02.06.2021

Biuro obsługi nieczynne w dniu 4 czerwca 2021 r.

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.05.2021

Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.03.2021

Drugi Konkurs ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


22.03.2021

UWAGA! OD DNIA 22.03.2021 ZAWIESZAMY OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ KLIENTÓW!

Ze względu na aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze eliminację niebezpieczeństwa zakażania dla właścicieli lokali oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy naszej firmy, podjęliśmy decyzję o ZAWIESZENIU od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów przez nasze Biuro obsługi.
W związku z powyższym we wszelkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 33 810 06 70) w godzinach pracy Biura obsługi lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: biuro@royal-bielsko.pl.
Informujemy jednocześnie, iż na parterze w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej znajduje się skrzynka na korespondencję konwencjonalną (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową).
Ewentualny kontakt osobisty będzie możliwy wyłącznie w sprawach bezwzględnie tego wymagających po wcześniejszym telefonicznym, bądź mailowym uzgodnieniu terminu.


03.03.2021

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej. w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.01.2021

Konkurs ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.01.2021

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej w budynku przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2020

Biuro obsługi czynne do godz. 14:00 w dniu 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie czynne do godz. 14:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.12.2020

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2020 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2020 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 8 stycznia 2021 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


23.12.2020

Biuro obsługi czynne do godz. 12:00 w dniu 24 grudnia 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie czynne do godz. 12:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok
Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


22.10.2020

Nowa wysokość opłat bankowych w PKO BP S.A.

Uprzejmie informujemy, że Właśnie otrzymaliśmy informację od banku PKO Bank Państwowy S.A., w którym prowadzone są rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządzamy, iż od 16.10.2020 r. zmianie uległy:
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych - aktualna cena 15,00 zł/m-c za "pakiet",
- prowizja od wpłat gotówkowych w placówkach PKO BP S.A. - aktualna cena 3,- zł od jednej wpłaty.
Powyższe opłaty, pomimo iż wyższe od dotychczas obowiązujących, nadal pozostają opłatami obniżonymi w stosunku do powszechnie obowiązującej taryfy banku.


11.09.2020

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem i kolorystyką elewacji w budynku przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem i kolorystką elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


26.08.2020

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowego utrzymania czystości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. kompleksowego utrzymania czystości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w specyfikacji kompleksowych usług porządkowych
- specyfikacja: [ kliknij tutaj ]


22.07.2020

Zapytanie ofertowe dot. wykonania robót brukarskich dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. wykonania robót brukarskich dla nieruchomości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w specyfikacji robót brukarskich
- specyfikacja: [ kliknij tutaj ]


29.06.2020

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2020 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2020 r. i dostarczony do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową) najpóźniej do dnia 8 lipca 2020 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


10.06.2020

Biuro obsługi nieczynne w dniu 12 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


08.06.2020

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowych usług porządkowych dla nieruchomości przy ul. Norberta Barlickiego nr 19 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. kompleksowych usług porządkowych dla nieruchomości przy ul. Norberta Barlickiego nr 19 w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w treści zapytania ofertowego
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link:[ kliknij tutaj ]


16.03.2020

Komunikat w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)


Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (koronawirus), w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszamy bezpośrednią obsługę klientów przez personel Biura obsługi.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: biuro@royal-bielsko.pl) lub telefonicznie (tel. 33 810 06 70). Korespondencję konwencjonalną można wrzucać do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka po prawej stronie przy wejściu na klatkę schodową).

Jednocześnie informujemy, że w zaistniałej sytuacji odwołane zostały wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zwołane na terminy począwszy od dn. 16 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej: www.royal-bielsko.pl oraz na profilu na facebook-u: [ kliknij tutaj ]


12.03.2020

Komunikat w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)


Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (koronawirus), w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, rekomendujemy Państwu ograniczenie kontaktów osobistych z personelem naszego Biura obsługi. Prosimy o ewentualny kontakt w sprawach pilnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: biuro@royal-bielsko.pl) lub telefonicznie (tel. 33 810 06 70). Korespondencję konwencjonalną można wrzucać do skrzynki na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (skrzynka do odczytów wodomierzy).

Jednocześnie informujemy, że w zaistniałej sytuacji odwołane zostają wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zwołane na terminy począwszy od dn. 16 marca 2020 r.

Aktualnie nie zawieszamy funkcjonowania Biura obsługi, jednak ze względu na dynamiczny rozwój sytuacja ta może ulec zmianie, w związku z czym prosimy o śledzenie komunikatów na niniejszej stronie internetowej oraz na profilu na facebook-u: [ kliknij tutaj ]


25.02.2020

Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystyki elewacji w budynku
przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystki elewacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej, w tym:
remont konserwatorski elewacji frontowej, docieplenie pozostałych elewacji, wymiana
pokrycia dachu, wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicach, malowanie klatki
schodowej, naprawa płyt balkonowych i balustrad, odtworzenie instalacji odgromowej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2019

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2019 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2019 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


23.12.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


23.12.2019

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2020 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


16.09.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


14.08.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


01.07.2019

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2019 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2019 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 9 lipca 2019 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


18.06.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


04.06.2019

Zmiana numeru telefonu do zgłaszania awarii instalacji elektrycznej i domofonowej.

Informujemy, iż od dn. 4 czerwca 2019 r. ewentualne awarie instalacji elektrycznej lub domofonowej w budynkach zarządzanych przez naszą firmę po godzianach pracy Biura obsługi winny być zgłaszanie pod numerem telefonu 602 578 509.


30.04.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


05.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.01.2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności tych gruntów. Tekst ustawy dostępny jest pod linkiem: [ kliknij tutaj ]
Podstawę do wpisu do księgi wieczystej stanowić będą zaświadczenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które w myśl przepisów przywołanej wyżej Ustawy winny być wydane do dnia 31 grudnia 2019 r.
Informacja o warunkach, na jakich użytkowanie wieczyste gruntu w przypadku poszczególnych właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych zostało przekształcone w prawo własności, zostanie Państwu przekazana indywidualnie i bezpośrednio przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
W związku z powyższym opłata za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2019 r. nie obowiązuje.
Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zachęcamy do zapoznania się z dotyczącym jej artykułem w portalu www.muratorplus.pl dostępnym pod linkiem: [ kliknij tutaj ]


31.12.2018

Odczyt wodomierzy na dzień 30.12.2018 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2018 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


31.10.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 listopada 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek - Dzień Zaduszny) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


07.08.2018

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.06.2018

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2018 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2018 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2018 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


20.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


06.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8
w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.05.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 1 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.04.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2018 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


21.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


14.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym
żelbetowym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym żelbetowym
na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


23.01.2018

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.12.2017

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2017 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2017 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


27.12.2017

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.08.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


30.06.2017

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2017 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2017 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


26.06.2017

Poszukujemy wykonawcy zabezpieczenia naruszonych umocnień cieku wodnego
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Informujemy, iż poszukujemy wykonawcy do wykonania zabezpieczenia naruszonych
umocnień cieku wodnego przepływającego przez teren posesji (od strony północno-wschodniej)
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej. Wykonawców zainteresowanych wykonaniem
przedmiotowych robót prosimy o kontakt telefoniczny z Zarządcą - p. Maciejem
Witkowskim pod nr tel. +33 810 06 70.


14.06.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 czerwca 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


24.05.2017

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.04.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


20.04.2017

Konkurs ofert na remont konserwatorski i kolorystykę elewacji frontowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego i kolorystyki
elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


18.04.2017

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama
Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza nr 9
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


31.03.2017

Wiosenna zbiórka elektrośmieci w Bielsku-Białej

W związku z ogłoszoną przez Urząd Miejski akcją zbiórki elektrośmieci, która będzi się
odbwać od dn. 4 kwietnia do dn. 8 czerwca 2017 r. zachęcamy mieszkańców naszego
miasta do skorzystania z możliwości łatwego pozbycia się zużytych, zepsutych lub
niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Z ogłoszeniem opublikowanym
na stronie internetowej Urzęd Miejskiego w Bielsku-Białej można zapoznać się tutaj:
[ Ogłoszenie ]. Bezpośredni link do harmonogramu akcji: [ Harmonogram ].


21.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Uwaga! Informujemy, iż w ogłoszeniu dot. konkursu ofert na wykonanie termomodernizacji
i izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego
nr 10A w Bielsku-Białej z dn. 17.03.2017 r. zamieszczono błędny przedmiar robót oraz kosztorys
ofertowy dotyczące Zadania 2 - izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z użyciem
materiałów firmy Deitermann z odtworzeniem opaski, chodników i odwodnienia wokół budynku.
W dn. dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 r. o godz. 14:15 w ww. ogłoszeniu zmieniono ww. pliki na
prawidłowe. Aktualne i poprawne wersje można pobrać z linków zamieszcznych w ogłoszeniu
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


17.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


09.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia dachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


12.01.2017

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2016

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2016 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2016 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


03.11.2016

Konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita Stwosza
nr 18 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita
Stwosza nr 18
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


26.10.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 października 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


17.10.2016

Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza na
zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza
na zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


07.10.2016

Zbiórka elektrośmieci

Biuro ds. Gospodarki Odpadami poinformowało, iż na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku
-Białej firma Sky Recycling System Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych miejscach naszego miasta.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ww. zbiórki: [ kliknij tutaj ]

Podwyżka cen energii cieplnej od dn. 1.10.2016 r.
Informujemy, iż P.K. THERMA Sp. z o.o. podniosła z dniem 1 października 2016 r. ceny
energii cieplnej - podwyżka wyniosła średnio ok. 1%. Powyższe nie spowoduje podwyżek
zaliczek na koszty centralnego ogrzewania dla członków Wspólnot Mieszkaniowych
zarządzanych przez naszą firmę i zostanie uwzględnione przy rocznym rozliczeniu kosztów.


09.06.2016

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


21.07.2016

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann)
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje
w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.06.2016

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2016 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2016 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


09.06.2016

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.05.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 27 maja 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.04.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


26.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowych w budynku
mieszkalnym przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
(północnej i zachodniej) bez remontu balkonów B1, remontu ścian w części ponad dachem
oraz ścian kominów + odtworzenie instalacji odgromowej na dachu i zwodów pionowych
w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje
w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


22.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


18.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy ul. Piastowskiej nr 46
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji frontowej
budynku przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji w budynku
wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.01.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2015

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2015 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2015 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2015

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2015 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


26.11.2015

Ogłoszenie o możliwości wynajmu gabloty zlokalizowanej na elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem gabloty zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada nr 24 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


07.10.2015

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 5 budynkach
oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 3 budynkach zarządzanych przez naszą
firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


18.09.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce
Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu i naprawyścianki działowej i osłonowej
w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i naprawy ścianki działowej i osłonowej
w lokalu mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.06.2015

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2015 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2015 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2015 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz z remontem balkonów i loggii.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz zremontem balkonów i loggii w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


3.06.2015

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
budynków położonych w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynków przy ul. Cyniarskiej nr 12, Dębowej nr 3, Mieszka I nr 7
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

2.06.2015

Biuro obsługi nieczynne w dniu 5 czerwca 2015 r.

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadań remontowych zgodnie ze specyfikacją
(zadania 1 i 2) w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 26 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


20.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu kominów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu kominów w budynku przy
ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku przy
ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


31.12.2014

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2014 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2014 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


24.12.2014

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2015 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


18.12.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2014 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2014 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


17.12.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji południowej i wschodniej (od podwórka) oraz remontu balkonów (3 szt.) od strony frontowej w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


7.11.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 10 listopada 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


09.10.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki ścian elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława Orkana nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.08.2014

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej południowej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.08.2014

Zmiana cen ciepła od dn. 1 września 2014 r.

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. poinformowało pismem nr FS/JF/142/2014 z dn. 25.07.2014 r. o podwyżce ceny ciepła od dnia 1 września 2014 r.
Mając jednak na uwadze fakt, iż w okresie grzewczym w I półroczu br. odnotowano stosunkowo wysokie temperatury, działając jako Zarządca podjęliśmy decyzję o niezwiększaniu wysokości zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w 2014 r. we Wspólntach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą firmę.


16.06.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 20 czerwca 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


12.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann) w budynku przy ul. Piastowskiej nr 18 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych (w tym m.in. uszczelnienie przewodów kominowych poprzez montaż wkładów kominowych) w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.04.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


16.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem i dociepleniem ścian
zewnętrznych elewacji, dociepleniem stropodachu.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz robót towarzyszących w budynku przy ul. Teodora Sixta nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


13.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 1 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


31.12.2013

Odczyt wodomierzy na dzień 30.12.2013 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


24.12.2013

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2014 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

07.11.2013

Ostrzeżenie przed tlenkiem węgla.

W związku ze zbliżającą się zimą, a co za tym idzie rozpoczętym okresem grzewczym zwracamy Państwa uwagę na zwiększenie zgrożenia zatruciem tlenkiem węgla, szczególnie w lokalach ogrzewanych piecami węglowymi, kominkami, jak również piecami gazowymi dwufunkcyjnymi. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną przez Straż Pożarną ulotką, która zawiera podstawowe informacje dotyczące tej problematyki. [ otwórz ulotkę ]


30.08.2013

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez SITA-ZOM S.A.

SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. opublikowała na swojej stronie internetowej interaktywny harmonogram odbioru odpadów komunalnych - bezpośredni odnośnik do harmonogramu dla budynków wielolokalowych mieszkalnych: [ kliknij tutaj ] oraz budynków wielolokalowych użytkowych [ kliknij tutaj ]


28.08.2013

Ogłoszenie o możliwości wynajmu gabloty zlokalizowanej na elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem gabloty zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada nr 24 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

14.07.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 sierpnia 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2013 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.06.2013

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2013 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2013 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązki w tym zakresie przejmie na siebie Gmina Bielsko-Biała. To ona będzie teraz odpowiedzialna za ich odpowiednie zagospodarowanie. Samym odbiorem odpadów z terenu nieruchomości zajmie się firma świadcząca usługi w tym zakresie, która została wybrana w drodze ogłoszonego przez Gminę przetargu. Będzie ną firma SITA ZOM S.A. w Bielsku-Białej.

Za odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych użytkownicy lokali mieszkalnych będą płacić na rzecz Gminy opłatę za ich zagospodarowanie, określoną w Uchwale Nr XXXI/745/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28.05.2013 roku. Opłata ta naliczana będzie od ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu i będzie pobierana od:
- właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych: przez zarządcę budynku,
- najemców lokali komunalnych: przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Stawki opłat ustalone przez Radę Miejską obrazuje tabela, którą można pobrać tutaj: [ stawki ].

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, jako zarządca nieruchomości wspólnej, złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z oświadczeniem o selektywnym zbieraniu odpadów przez mieszkańców budynku. Oznacza to, że będą Państwo zobowiązani do segregowania odpadów powstałych w gospodarstwie domowym i wrzucanie ich do odpowiednio oznaczonych pojemników, z podziałem na śmieci: „mokre” i „suche”.

UWAGA: Odpady z frakcji „mokre” należy wrzucać do pojemnika z oznaczeniem „mokre” w worku biodegradowalnym lub luzem.
Klasyfikacja odpadów na odpowiednie frakcje została przedstawiona w ulotce, przygotowanej przez Urząd Miasta Bielska-Białej. Przedmiotowa ulotka zostanie dotarczona do Państwa skrzynek listowych.


Pozostałe odpady, nie zaliczane do frakcji „mokre” i „suche”, należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Selektywnej, który mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej nr 315D. Do takich odpadów zalicza się przede wszystkim: odpady niebezpieczne, jak: przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe (stare meble, dywany, itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane i inne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w załączonej ulotce.
UWAGA: odpady dostarczane do ww. punktu przyjmowane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz tzw. elektrośmieci będzie prowadzony także na dotychczasowych zasadach, to jest z terenu nieruchomości lub z oznaczonych miejsc, po uprzednim ogłoszeniu przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zbiórki tych odpadów.
Mieszkańcy ogrzewający swoje mieszkania piecami węglowymi lub kominkami, powstały po spaleniu popiół, składać będą do odrębnych pojemników (metalowych), które będą opróżniane od 1 października danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

Pojemniki na odpady gromadzone selektywnie (na papier, szkło, plastik), do tej pory znajdujące się w śmietnikach, zostaną stamtąd usunięte. Tego typu pojemniki, umiejscowione w tzw. gniazda dzwonów, zostaną ustawione w niektórych miejscach na terenie osiedli mieszkaniowych i innych punktach w mieście.

Prawidłowa prowadzona segregacja śmieci, to niższe opłaty za ich odbiór.

Więcej informacji o nowych zasadach gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl


24.05.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 maja 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 31 maja 2013 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


25.04.2013

Konkurs ofert na wynajem ściany szczytowej budynku pod reklamę wielkoformatową.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem ściany szczytowej pod reklamę wielkoformatową w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

24.04.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2013 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.03.2013

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.
07.03.2013

Zbiórka elektrośmieci
Od 13 marca do 26 czerwca 2013 r. firma Biosystem S.A. - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci. Na terenie naszego miasta odbędzie się 30 zbiórek w miejscach, które zostały wskazane przez Rady Osiedli.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: [ kliknij tutaj ]


27.12.2012

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2012 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2013 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


19.12.2012

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Biuro obsługi czynne krócej w dniu 24 grudnia 2012 r.
Informujemy, że Biuro obsługi w dniu 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek) będzie czynne w godz. 7:00 - 13:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.11.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ściany wschodniej elewacji wraz z kolorystyką.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej wschodniej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.10.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 listopada 2012 r.
Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2012 r. (piątek po dniu Wszystkich Świętych) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


11.09.2012

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


06.09.2012

Fan-page ROYAL-a na Facebook

Utworzyliśmy nasz firmowy fan-page na portalu www.facebook.com dostępny pod adresem: www.facebook.com/RoyalBielsko. Zapraszamy do polubienia!


05.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych (piony wodne w mieszkaniach i poziomy w piwnicach) w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


04.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.06.2012

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2012 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2012 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2012 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


25.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 8 budynkach oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 25 budynkach zarządzanych przez naszą firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

11.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany północnej elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej pólnocnej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 21A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


04.06.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 8 czerwca 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2011 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


23.04.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2012 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


22.04.2012

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


03.04.2012

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.

06.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 25 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


02.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mieszka I nr 7 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


23.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piastowskiej nr 48 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


07.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Norberta Barlickiego nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


28.12.2011

Galeria fotografii budynków

Wybrane budynki, zarządzane przez naszą firmę możecie Państwo obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w galerii dostępnej w zakładce [ Klienci ], lub pod bespośrednim linkiem Galeria.

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2011 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2012 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


20.12.2011

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


07.11.2011

Formularz zapytania ofertowego na stronie

Informujemy, iż udostępniliśmy dla naszych potencjalnych klientów formularz zapytania ofertowego, który dostępny jest w zakładcde Oferta


26.10.2011

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 października 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 31 października 2011 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


03.10.2011

Ostrzeżenie

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że w niektórych budynkach pojawiają się obce osoby, które podają się za Zarządcę nieruchomości, pracowników administracji lub firmy działające na zlecenie, bądź w porozumieniu z Zarządcą. Ostrzegamy Państwa przed wpuszczaniem do mieszkań obcych osób podszywających się pod pracowników i współpracowników firmy ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J.
Pracownicy firm działających na nasze zlecenie, jeżeli nie są osobiście znani właścicielowi, bądź najemcy lokalu, powinni przedstawić się podając imię i nazwisko oraz wylegitymować stosownym upoważnieniem podpisanym przez Zarządcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności upoważnienia prosimy o telefon do biura obsługi w celu weryfikacji.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy firm współpracujących z nami nie pobierają żadnych opłat od właścicieli, czy najemców lokali - wpłaty zobowiązań względem Wspólnot Mieszkaniowych dokonuje się wyłącznie na właściwy rachunek bankowy danej Wspólnoty Mieszkaniowej. Firmy współpracujące z nami nie prowadzą też akwizycji, ani innych akcji polegających na sprzedaży mieszkańcom jakichkolwiek urządzeń, towarów, bądź usług.


21.09.2011

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 36 budynkach zarządzanych przez naszą firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


16.09.2011

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


15.09.2011

Ubezpieczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 05.09.2011 r. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez naszą firmę zostały ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej w GENERALI T.U. SA

Miejsce na reklamę
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego 30 w Bielsku-Białej posiada na ogrodzeniu posesji miejsce przeznaczone na ekspozycję banerów reklamowych. W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem obsług. Zdjęcie lokalizacji: [ kliknij tutaj ]


14.09.2011

Indywiduane rachunki bankowe do wpłat z tytułu własności lokalu

Mając na celu usprawnienie obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali z dniem 1 września 2011 r. wprowadzony został System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą firmę. W związku z powyższym do wszystkich właścicieli lokali zostały dostarczone stosowne informacje o obowiązujących indywidualnych numerach rachunków bankowych. Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na podane w ww. informacji numery rachunków bankowych.
Książeczki opłat po uprzednim zamówieniu można odbierać w Biurze Obsługi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi.


19.07.2011

Szansa na nowe place zabaw w Bielsku-Białej

W ślad za portalem www.bielsko-biala.pl informujemy, iż jest szansa na 4 nowe place zabaw w Bielsku-Białej. W celu zapoznania się ze szczegółami odsyłamy Państwa bezpośrednio do ww. portalu: [ kliknij tutaj ]


28.06.2011

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2011 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 29 czerwca 2011 r. do 1 lipca 2011 r. (najpóźniej w dniu 2 lipca 2011 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2011 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.06.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia, malowanie klatek schodowych, odtworzenie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych oraz innych robót.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji, malowanie klatek schodowych, odtworzenie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych oraz innych robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 czerwca 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2011 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


25.05.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia oraz izolacji pionowej budynku wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej w nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 4 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


21.04.2011

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 2 maja 2011 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


20.04.2011

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


08.03.2011

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji,
2. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne,
3. malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych,
4. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem,
w nieruchomości przy ul. Wita Stwosza nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


23.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


17.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany elewacji północno-zachodniej (od strony wejść do klatek schodowych) w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]
04.01.2011

Biuro obsługi nieczynne w dniu 7 stycznia 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2011 r. (piątek po święcie Trzech Króli) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.12.2010

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2010 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 grudnia 2010 r. do 01 stycznia 2011 r. (najpóźniej w dniu 02 stycznia 2011 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2011 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2010

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Jednocześnie informujemy, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2010 r. (piątek) Biuro obsługi będzie czynne w godzinach 7:00 - 12:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości po godzinach pracy Biura pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


07.11.2010

Biuro obsługi nieczynne w dniu 12 listopada 2010 r.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


14.10.2010

Konkurs ofert na wykonanie robót stolarskich

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót stolarskich w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


13.10.2010

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy - wciąż aktualne!

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


06.09.2010

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


27.06.2010

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2010 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2010 r. (najpóźniej w dniu 02 lipca 2010 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2010 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


22.06.2010

Informacja dot. podwójnego podatku VAT od mediów naliczanego przez ZGM dla najemców mieszkań komunalnych.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony najemców mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ROYAL - M. Wikowski & A. Cielecki, Sp. J. informujemy, iż Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają indywidualne umowy o dostawę mediów (m. in. ciepło, zimna woda i odprowadzenie ścieków) z właściwymi dostawcami. Dostawcy dokonują sprzedaży na rzecz poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych dokumentując ten fakt fakturą VAT. Rozliczenie wewnątrz Wspólnoty Mieszkaniowej odbywa się kwotami brutto na poszczególnych właścicieli lokali, w tym na Gminę Bielsko-Biała reprezentowaną przez ZGM. Rozliczenie takie nie stanowi obrotu w myśl przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a więc nie wiąże się z wystawianiem faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową dla swoich członków - właścicieli lokali.

Fakt, iż dokonując rozliczeń z lokatorami mieszkań komunalnych ZGM dolicza drugi raz podatek VAT jest niezależny od Wspólnoty Mieszkaniowej, ani od Zarządcy budynku. Problem podwójnego opodatkowania podatkiem VAT lokatorów mieszkań komunalnych wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz organizacji formalno-prawnej ZGM i jest wewnętrzną sprawą pomiędzy właścicielem lokalu (tj. Gminą Bielsko-Biała działającą przez ZGM) a najemcą lokalu.

Na powyższy stan nie ma wpływu ani Wspólnota Mieszkaniowa, ani Zarządca nieruchomości.29.05.2010

Biuro obsługi nieczynne w dniu 4 czerwca 2010 r.

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2010 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.05.2010

Zmiana banku obsługującego Wspólnoty Mieszkaniowe

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż wynegocjowaliśmy korzystne warunki obsługi bankowej rachunków Wspólnot Mieszkaniowych przez PKO BP S.A. Najważniesze zmiany to znacznie niższa prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki w placówkach PKO BP S.A. (prowizja od wpłaty na każdy z rachunków w wysokości 90 gr) oraz znacznie większa liczba miejsc, w których zaliczki będzie można wpłacić za tak niską opłatą (wyszystkie placówki PKO BP S.A. na terenie miasta Bielska-Białej).
Zmiana kont nastąpi w miesiącach czerwcu i lipcu br. przy czym rachunki bankowe w Kredyt Bank S.A. będą jeszcze czynne w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowych rachunków w PKO BP S.A. Właściciele lokali w poszczególnych Wspólnotach zostaną powiadomieni stosownymi pismami o nowych numerach rachunków.


27.04.2010

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


26.04.2010

Konkurs ofert na roboty budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]
25.04.2010

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy - wciąż aktualne!

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


28.12.2009

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2009 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2009 r. do 01 stycznia 2010 r. (najpóźniej w dniu 02 stycznia 2010 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2010 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


19.12.2009

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Jednocześnie informujemy, że 24.12.2009 r., tj. w Wigilię Bożego Narodzenia biuro obsługi będzie nieczynne. Ewentualne awarie w częściach wspólnych nieruchomości prosimy zgłaszać pod numery telefonów alarmowych.


18.12.2009

Ostrzeżenie

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że w niektórych budynkach pojawiają się obce osoby, które podają się za Zarządcę nieruchomości lub pracowników administracji. Ostrzegamy Państwa przed wpuszczaniem do mieszkań obcych osób podszywających się pod pracowników firmy ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J.
Pracownicy naszej firmy, jeżeli nie są osobiście znani właścicielowi, bądź najemcy lokalu, powinni przedstawić się podając imię i nazwisko oraz wylegitymować stosowną legitymacją pracownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności legitymacji, bądź tożsamości pracownika prosimy o telefon do biura obsługi w celu weryfikacji.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy naszej firmy nie pobierają żadnych opłat od właścicieli, czy najemców lokali - wpłaty zobowiązań względem Wspólnot Mieszkaniowych dokonuje się wyłącznie na właściwy rachunek bankowy danej Wspólnoty Mieszkaniowej.


23.11.2009

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


14.08.2009

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


13.08.2009

Wpłaty z tytułu własności lokali

Kredyt Bank S.A. pismem nr 1350/AM/25/2009 z dnia 31.07.2009 r. poinformował, że od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych przez osoby nie posiadające konta w Kredyt Bank S.A. począwszy od dn. 01.09.2009 r. będzie pobierana prowizja w wysokości 0,4% wpłaty, jednak nie mniej niż 5,00 zł
W związku z powyższym proponujem Właścicielom, którzy nie posiadają rachunków osobistych w Kredyt Bank S.A., rozważenie dokonywania wpłat w innych placówkach, np. w urzędach pocztowych, gdzie wpłaty objęte są znacznie niższą prowizją.


12.08.2009

Ubezpieczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 05.08.2009 r. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez naszą firmę zostały ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wynegocjowane korzystne warunki ubezpieczenia zapewniają pełną ochronę budynków na wypadek zdarzeń losowych i ewentualnych szkód powstałych na terenie nieruchomości.