O firmie

Firma ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Spółka Jawna powstała w październiku 2008 r.
Zarówno wspólnicy Spółki, jak i zatrudniony personel posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i obsłudze właścicieli lokali. Zapewniamy usługi w zakresie administrowania nieruchomościami wspólnymi oraz obsługę właścicieli przez profesjonalne biuro zarządcy zlokalizowane w dogodnym miejscu - na przeciwko dworca głównego PKP w Bielsku-Białej. Działalność prowadzimy na terenie miasta Bielska-Białej i w jego okolicach.

Osobą odpowiedzialną zawodowo za wykonywane czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami jest licencjonowany zarządca nieruchomości Maciej Witkowski - licencja nr 3576.

Prowadząc swoją działalność kierujemy się zasadą ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, mając na celu usatysfakcjonowanie zleceniodawców przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na identyfikację właścicieli nieruchomości z historią i tradycją miasta Bielska-Białej.